Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browsersinstellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browserinstellingen aan te passen.

Levering & levertijd

NV van Ratingen levert alleen binnen België /Nederland/Luxemburg en de Producten worden via een transportfirma van onze keuze geleverd.

 

Bestelde Producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging beschreven in art. 2.5.

 

De Klant is verplicht om te tekenen voor ontvangst. Indien er niemand beschikbaar is op het aangegeven adres van de Klant om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidbericht achtergelaten worden, waarna de Klant contact kan opnemen worden met de betreffende transportfirma om een nieuwe bezorgingsafspraak te maken.

 

De levering gebeurt op kosten van de Klant. De leveringskosten variëren in functie van de bestemming en gekozen leveringswijze en worden meegedeeld bij de bestelling. De verpakkingskosten en de transportkosten zijn in de leveringskosten inbegrepen. Klanten buiten België zullen tevens moeten betalen voor de koeriersdienst. Deze kost varieert in functie van de bestemming en het gewicht van het verstuurde Product, evenals de gekozen leveringswijze en worden meegedeeld op het moment van de bestelling. 

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Producten geleverd op het adres vermeld tijdens de bestelling en het registratieproces.

 

Vertraging van de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen. NV van Ratingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging van de levering die te wijten is aan een staking of een schorsing bij de transportfirma.

 

Indien NV van Ratingen niet in staat is om het bestelde Product in de aangegeven periode te voorzien, bijvoorbeeld omdat het Product niet in voorraad is of tijdelijk niet beschikbaar is, zal NV van Ratingen de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen per e-mail. Bij gebreke hiervan kan de Klant, zonder gerechtelijke tussenkomst en met een eenvoudige kennisgeving aan NV van Ratingen, de Overeenkomst ontbinden, mits NV van Ratingen op dat ogenblik het bestelde Productnog niet heeft verzonden. NV van Ratingen zal in dit geval de reeds voldane betalingen terugstorten binnen dertig dagen.

 

Alle zichtbare gebreken aan de buitenverpakking moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief, inclusief foto’s van de zichtbare gebreken,aan NV van Ratingen binnen een termijn van 2 werkdagen (datum poststempel geldt als bewijs), met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.

 

Het gebruik van de geleverde Producten door de Klant houdt de aanvaarding ervan in.

 

De eigendom alsook het risico op verlies en beschadiging van de Producten gaan over op de Klant bij de levering.