Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op 'Zelf instellen' te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren en doorgaan' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring

.

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden van NV van Ratingen voor online aankopen                                                                                                                   

(Ref.: CvR/CvR/DIR/D17.0353)


1 Toepassing

1.1 Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de website www.healthyairathome.com , www.healthyairathome.be , www.healthyairathome.nl (hierna 'deze Website') en alle bestellingen en aankopen verricht via de webwinkel op deze website (hierna 'de Webwinkel) door natuurlijke personen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden optreden (hierna 'de Klant'), uitgebaat door NV NV van Ratingen, handeldrijvend onder de benaming NV van Ratingen', met zetel aan de Stadsheide 11 te 3500 Hasselt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer, 0414-669-951 bankrekeningnummer, BE88 3630 3880 0141 (hierna 'Van Ratingen').  

Deze algemene voorwaarden regelen de modaliteiten van de koop-verkoop van de producten beschikbaar in de Webwinkel (hierna 'het Product' of 'de Producten') tussen NV van Ratingen en de Klant, onder meer met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en de herroeping. De rechtsverhouding tussen NV van Ratingen en de Klant wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Klant. 

1.2 Voor vragen met betrekking tot deze Website, de aangeboden Producten of deze algemene voorwaarden, kan de Klant contact opnemen met ‘NV van Ratingen, als volgt: 

- via e-mail aan het volgende adres: webshop@healthyairathome.com

- door het zenden van een brief aan volgend adres: NV NV van Ratingen, Stadsheide, 11; B-3500 Hasselt 

1.3 Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn en zijn verblijfplaats in de Benelux hebben. 

1.4 Het plaatsen van een bestelling via deze Webwinkel impliceert dat de Klant deze algemene voorwaarden volledig heeft gelezen, goedgekeurd en aanvaard. 

1.5 NV van Ratingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Telkens de Klant Producten wenst te bestellen via deze Webwinkel, dient de Klant deze algemene voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij de voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Klant de overeenkomst aangaat.

2 Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Een aanbieding is geldig tot de aangegeven datum in de Webwinkel of zolang de voorraad strekt. 

2.2 De afbeeldingen van de producten in deze Webwinkel zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel NV van Ratingen er alles aan doet om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan zij niet garanderen dat de weergave op het beeldscherm van de Klant exact overeenstemt met de kleur van de Producten.

2.3 Hoewel NV van Ratingen er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven in deze Webwinkel afwijken met een maximum van 10 %. 

2.4 De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard, en dus niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, zodat deze niet als een persoonlijk advies kan worden beschouwd. Het gebruik van deze Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op het eigen risico van de Klant en kan geenszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid van NV van Ratingen.

2.5 Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door NV van Ratingen vanaf het moment dat de Klant de orderbevestiging heeft ontvangen van NV van Ratingen via e-mail. Bij de ontvangst van deze e-mail komt de overeenkomst ("Overeenkomst") tussen NV van Ratingen en de Klant tot stand.

2.6 Indien NV van Ratingen de Klant niet van een Product kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs, zal NV van Ratingen de Klant hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en de bestelling van de Klant niet verwerken. Voor het geval dat de Klant de Producten reeds betaald heeft zal NV van Ratingen de Klant dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

2.7 Het is niet toegelaten om een hyperlink te creëren naar deze Website vanuit een andere website of document zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NV van Ratingen.

3 Herroepingsrecht

3.1 De Klant beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van dit herroepingsrecht kan de Klant binnen veertien (14) kalenderdagen afzien van de Overeenkomst. De Klant is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht. Deze herroepingstermijn vervalt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt, of de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt (indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd).

3.2 De Klant dient NV van Ratingen schriftelijk (per post of e-mail) en tijdig op de hoogte te stellen van de uitoefening van dit herroepingsrecht. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (BIJLAGE 1). De kennisgeving door de Klant van de uitoefening van het herroepingsrecht wordt als tijdig aangemerkt indien deze kennisgeving is verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn. 

3.3 Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal NV van Ratingen de Klant spoedig terugbetalen, en niet later dan veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop NV van Ratingen het product retour ontving. De Klant wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor deze terugbetaling worden er geen kosten in rekening gebracht. Leveringskosten worden eveneens terugbetaald, behalve indien de Klant geopteerd heeft voor een andere levering dan de standaardlevering. In dat geval wordt het verschil in kosten  tussen de standaardlevering en de afwijkende levering niet terugbetaald. De Klant moet spoedig contact opnemen met de klantendienst van NV van Ratingen met het oog op de terugzending van de aankoop. (zie punt 3.1)  Deze terugzending dient te gebeuren uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van de beslissing tot het uitoefenen van het herroepingsrecht.

De Klant draagt de risico’s en de kosten die verbonden zijn aan het terugzenden (Prijsindicatie via Bpost:Belgïe en Luxemburg: 15-20 €, Nederland en Duitsland: 20-25 €) . De Klant dient het bewijs van terugzending van de Producten te bewaren. 

NV van Ratingen kan wettelijk geen Producten terugnemen indien geen enkel bijgevoegd document toelaat de afzender te identificeren (ordergegevens, naam, adresgegevens).  De Producten die aldus wettelijk niet teruggenomen kunnen worden blijven bij NV van Ratingen ter beschikking van de Klant staan. De Klant is verplicht de Producten terug te nemen en te betalen.    


3.4 De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de Producten worden gedragen door de Klant. NV van Ratingen heeft het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle Producten heeft teruggekregen.


3.5

Indien de Producten beschadigd of onbruikbaar zijn ten gevolge van gebruik dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn. Van Ratingen is gerechtigd om deze waardevermindering pro rata in rekening te brengen bij de terugbetaling. 

Indien de producten hierdoor onverkoopbaar zijn, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn. NV van Ratingen is in dergelijk geval gerechtigd om 100% waardevermindering in rekening te brengen. 

In geval van abnormale terugzendingen of misbruik, behoudt NV Van Ratingen zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren. 


3.6 Indien de Klant niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is het gebruik van het herroepingsrecht onrechtmatig. In dat geval zullen de Producten onder rembours teruggestuurd worden naar de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant.  

4 Prijs en betaling

4.1 De prijs van de Producten wordt aangegeven in euro (EUR) en is inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De verzendwijze, verzendkosten en verzendopties kan u raadplegen tijdens de bevestigingsprocedure van de bestelling in de webshop. 

4.2 Bovenop de productprijs wordt er nog Recupelbijdrage, Bebat bijdrage, Wecycle bijdrage, evt administratieve bijdragen en transportkosten gerekend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

De Klant betaalt de prijs bij het plaatsen van de bestelling. De betaling moet uitgevoerd worden via een van de voorziene betaalmethodes, namelijk via Bancontact, Ideal  of overschrijving.

4.3 De verzending door NV van Ratingen zal pas volgen nadat NV van Ratingen de volledige betaling heeft ontvangen.

4.4 Vanaf 01.01.2020  schakelt NV van Ratingen definitief over naar electronische facturatie. De Klant ontvangt voortaan de facturen in PDF-vorm per mail op het e-mailadres dat ons doorgegeven werd. Mocht de Klant er toch op staan om de facturen per post te blijven ontvangen, dan is NV van Ratingen vanaf 01.01.2020 verplicht om hiervoor een kost aan te rekenen van € 2,00. Deze kost dekt de printkost, posttarief, enveloppe en handling. 


4.5 NV van Ratingen neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct weergegeven zijn. Moest NV van Ratingen desondanks een fout ontdekken in de prijs van de Producten die de Klant heeft besteld, zal NV van Ratingen de Klant van deze fout op de hoogte brengen en de Klant de mogelijkheid aanbieden om de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs ofwel de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren. NV van Ratingen zal de bestelling van de Klant niet verwerken totdat NV van Ratingen instructies van de Klant ontvangen heeft. Indien NV van Ratingen niet in staat is de Klant te contacteren via de contactgegevens die de Klant tijdens het bestelproces meedeelde, zal NV van Ratingen de bestelling als geannuleerd beschouwen en stelt NV van Ratingen de Klant hiervan schriftelijk in kennis. Indien de fout aangaande de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en deze redelijkerwijze had kunnen herkend worden door de Klant, moet NV van Ratingen de Producten niet aan de Klant te leveren tegen de foutieve (lagere) prijs.

5 Levering en levertijd

5.1 NV van Ratingen levert alleen binnen België /Nederland/Luxemburg en de Producten worden via een transportfirma van onze keuze geleverd. 

Bestelde Producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging beschreven in art. 2.5. 

De Klant is verplicht om te tekenen voor ontvangst. Indien er niemand beschikbaar is op het aangegeven adres van de Klant om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidbericht achtergelaten worden, waarna de Klant contact kan opnemen worden met de betreffende transportfirma om een nieuwe bezorgingsafspraak te maken.

5.2 De levering gebeurt op kosten van de Klant. De leveringskosten variëren in functie van de bestemming en gekozen leveringswijze en worden meegedeeld bij de bestelling. De verpakkingskosten en de transportkosten zijn in de leveringskosten inbegrepen. Klanten buiten België zullen tevens moeten betalen voor de koeriersdienst. Deze kost varieert in functie van de bestemming en het gewicht van het verstuurde Product, evenals de gekozen leveringswijze en worden meegedeeld op het moment van de bestelling.  

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Producten geleverd op het adres vermeld tijdens de bestelling en het registratieproces. 

5.3 Vertraging van de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen. NV van Ratingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging van de levering die te wijten is aan een staking of een schorsing bij de transportfirma.

5.5 Indien NV van Ratingen niet in staat is om het bestelde Product in de aangegeven periode te voorzien, bijvoorbeeld omdat het Product niet in voorraad is of tijdelijk niet beschikbaar is, zal NV van Ratingen de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen per e-mail. Bij gebreke hiervan kan de Klant, zonder gerechtelijke tussenkomst en met een eenvoudige kennisgeving aan NV van Ratingen, de Overeenkomst ontbinden, mits NV van Ratingen op dat ogenblik het bestelde Product  nog niet heeft verzonden. NV van Ratingen zal in dit geval de reeds voldane betalingen terugstorten binnen dertig dagen. 

5.6 Alle zichtbare gebreken aan de buitenverpakking moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief, inclusief foto’s van de zichtbare gebreken,  aan NV van Ratingen binnen een termijn van 2 werkdagen (datum poststempel geldt als bewijs), met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. 

5.7 Het gebruik van de geleverde Producten door de Klant houdt de aanvaarding ervan in. 

5.8 De eigendom alsook het risico op verlies en beschadiging van de Producten gaan over op de Klant bij de levering. 

7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 NV van Ratingen is verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de datum van deze levering. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de Klant bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering. 

Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, heeft de klant naar zijn keuze het recht op de kosteloze vervanging of herstelling van het product (tenzij dit onmogelijk of onredelijk is). Enkel indien de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden, heeft de Klant recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de koop. De Klant kan de ontbinding van de koop echter niet vragen voor een gering gebrek.

Bij terugbetaling kan NV van Ratingen rekening houden met het gebruik dat de Klant van het Product heeft gehad sinds de levering.

Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Klant de gebreken aan NV van Ratingen schriftelijk te melden binnen een termijn van 2 maanden nadat ze door de Klant zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen NV van Ratingen in te stellen. 

Deze garantie geldt enkel voor Producten verworven door een in België, Luxemburg of Nederland gevestigde Klant.   

Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Klant om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek (van toepassing op de Belgische Klant).  


Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Klant om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 7:1 t/m 7:50 BW (van toepassing op de Nederlandse Klant)

Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Klant om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel L. 212-1 - Art. L. 212-13 Code de la Consommation (van toepassing op de Luxemburgse klant)

7.2 NV van Ratingen zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Klant indien deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd, en indien het een professioneel, oneigenlijk of verkeerd gebruik van de Producten betreft. . De garantie is in alle geval niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. 

7.3 Met uitzondering van de gevallen waarin de aansprakelijkheid van NV van Ratingen gebaseerd is op de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van NV van Ratingen en haar aangestelden voor alle andere schadegevallen die zich zouden voordoen, beperkt tot  het bedrag van de factuur voor de Producten waarop het schadegeval betrekking heeft. 

7.4 NV van Ratingen is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden. 

NV van Ratingen is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in de Producten, maar ook geheel of gedeeltelijk door een fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is, dan wel wanneer de Producten gebreken vertonen die het gevolg zijn van normale slijtage. 

7.5 De beperkingen van aansprakelijkheid in artikel 7.3 en artikel 7.4 vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door NV van Ratingen of lichamelijke letsels of dood veroorzaakt door toedoen of nalaten van NV van Ratingen.

8 Persoonsgegevens 

De gegevens die u op www.healthyairathome.com invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Privacywet. Van  Ratingen NV, met maatschappelijke zetel te Stadsheide 11, 3500 Hasselt, en met ondernemingsnummer 414.669.951, RPR Hasselt (hierna "Van Ratingen", "wij" of "ons"), treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld en verwerkt via www.healthyairathome.com. Www.healthyairathome.com verzamelt geen Persoonsgegevens zonder uw medeweten. Het is erg belangrijk dat u zelf bepaalt waar en wanneer u Persoonsgegevens prijsgeeft. Om u zo goed mogelijk over uw privacy op onze website te informeren, beantwoorden wij via dit privacybeleid graag enkele veelvoorkomende vragen. Door www.healthyairathome.com te gebruiken, bevestigt u dit privacybeleid te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan aanvaard te hebben.


FAQ:

1. Persoonsgegevens

2. Technologie

3. Veiligheid

4. Bewaartermijn

5. Uw rechten

6. Datalekken

7. Wijzigingen

8. Wetgeving en bevoegde rechtbank


1. Persoonsgegevens

Natuurlijk kan u onze website bezoeken en informatie over onze onderneming en producten verkrijgen, zonder Persoonsgegevens achter te laten. Indien u daarentegen een bestelling wenst te plaatsen of informatie wenst te ontvangen, hebben wij noodzakelijkerwijs enkele Persoonsgegevens nodig (conform artikel 6.1.a) of b) van de Algemene Verordening gegevensbescherming). 


Persoonsgegevens zijn o.a. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Uw Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ons een e-mail stuurt, een contactformulier invult, u zich abonneert op een nieuwsbrief of een bestelling plaatst. Wij slaan deze enkel op voor welbepaalde doeleinden, namelijk om producten of brochures te versturen, informatie over bepaalde producten te communiceren,  nieuwsbrieven te versturen, een bestelling uit te voeren, deelname aan wedstrijden of acties, gebruik maken van acties, recht te hebben op een cash back, inschrijving voor verlengde garantie . 


Gezien wij onze dienstverlening voortdurend optimaliseren, worden uw Persoonsgegevens enkel gebruikt binnen onze onderneming. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen uzelf en Van Ratingen. 


2. Technologie

Www.healthyairathome.com maakt gebruik van cookies om de website efficiënt en klantvriendelijk te laten functioneren. Dankzij de cookies kunnen wij zien wat de voorkeuren van onze websitebezoekers zijn en de website dus nog meer op onze klanten afstemmen.  De gegevens die worden verzameld hebben betrekking op o.a. uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, het aantal kliks, de door u bezochte pagina's en de gemiddelde bezoektijd. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van onze website. 


Eventuele betalingsgegevens die u zou verstrekken worden niet door ons verwerkt, maar door de door ons gekozen partner voor de betaaloplossing. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens ligt niet bij ons en wij wijzen derhalve elke verplichting of aansprakelijkheid dienaangaande af.


3. Veiligheid

Overdrachten via internet zijn nooit 100% veilig of foutloos. Hoewel we redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging, kunnen we de veiligheid van informatie die gebruikers aan ons doorgeven niet garanderen.


4. Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens zullen in een dataregister worden bewaard zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden. Nadien zullen uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd worden.


5. Uw rechten

Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van dit privacybeleid, dient u zich ervan te onthouden om www.healthyairathome.com te bezoeken of Persoonsgegevens op www.healthyairathome.com mee te delen. U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke Persoonsgegevens wij beschikken die op u betrekking hebben, en onnauwkeurige, achterhaalde of onvolledige gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren of, indien u daar goede redenen voor heeft, ze te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw Persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. U heeft eveneens het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht om te worden vergeten, en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief werden verwerkt:


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission(at)privacycommission.be


Het staat u vrij uw toestemming voor de hierboven beschreven verwerking al dan niet te geven of later in te trekken. Indien u echter uw toestemming niet geeft of later intrekt, bestaat de kans dat bepaalde voordelen verliest die de verwerking van uw persoonsgegevens vereisen. 


Voor instructies over wijziging van uw voorkeuren inzake privacy, voor toegang tot uw informatie, voor het bijwerken, corrigeren of verwijderen van uw informatie, u te verzetten tegen de verwerking of deze te beperken, voor het wijzigen van voorkeuren voor communicatie, overdraagbaarheid van gegevens of voor eventuele vragen die verband houden met de bescherming van de privacy of gegevens, kan u ons hiertoe een e-mail of brief sturen met een kopie van uw identiteitskaart via de onderstaande contactgegevens. 


NV van RATINGEN

Att.: Verwerking persoonsgegevens

Stadsheide 11

3500 Hasselt

BELGIE


Info@fritel.com


We behouden ons het recht voor gebruik te maken van informatie die eerder is verkregen om uw identiteit te verifiëren of om andere maatregelen te nemen die we gepast achten. We verwerken uw verzoek binnen de 30 dagen.


6. Datalekken

Onverminderd haar overige wettelijke verplichtingen zal Van Ratingen bij het ontdekken van een  datalek:

onmiddellijk en ten laatste 72 uur na kennisname de CBPL hierover telefonisch en per e-mail informeren;

de CBPL voorzien van alle verzochte relevante informatie met betrekking tot het datalek. Onder relevante informatie wordt in ieder geval verstaan de informatie die nodig is om de toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen naleven;

haar volledige medewerking verlenen aan de CBPL bij het realiseren en het uitvoeren van het reactieplan betreffende het datalek; en

meewerken aan het adequaat informeren van de betrokkenen wanneer het waarschijnlijk is dat een inbreuk zal resulteren in een risico voor zijn/haar rechten en vrijheden (bv. bij identiteitsdiefstal, discriminatie, reputatieschade, financieel verlies, verlies van vertrouwelijkheid of een andere belangrijke economisch of sociaal nadeel). 


In geval zich een (potentieel) datalek voordoet, zal Van Ratingen op verzoek van de CBPL:

Bijstand verlenen bij de identificatie van de getroffen betrokkenen; 

Een audit uitvoeren teneinde gepaste herstel- en correctiemaatregelen vast te stellen en door te voeren ter voorkoming van een herhaling van een dergelijke situatie.


7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De wijziging zal worden aangekondigd op onze beginpagina (homepage) en/of via e-mail. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door, bijvoorbeeld, u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt gegeven en zullen wij u vragen om uw akkoord met de wijzigingen per kerende te bevestigen.


8. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op dit privacybeleid is de Belgische wet van toepassing en de rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd. 


Indien u vragen of opmerkingen heeft i.v.m. uw Persoonsgegevens of het privacybeleid, kan u ons steeds contacteren via info@fritel.com. Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 17.10.2017.


9 Overmacht

9.1 Noch NV van Ratingen, noch de Klant is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle onvoorzienbare omstandigheden die buiten de controle van de partijen liggen en de normale gang van zaken verstoren.

9.2 De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmacht situatie te overwinnen.

9.3 Indien de overmacht situatie meer dan 90 dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij. 

10 Ontbinding

10.1 NV van Ratingen heeft het recht om de Overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien de Klant, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft de betaling van de prijs uit te voeren of indien NV van Ratingen gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens NV van Ratingen wel zal nakomen. 

10.2 In geval van ontbinding behoudt NV van Ratingen zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interest en schade die NV van Ratingen heeft geleden en worden alle vorderingen van NV van Ratingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

11 Overige

11.1 Storing of vertraging door NV van Ratingen bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.

11.2 Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. NV van Ratingen en de Klant zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.

12 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

12.1 Elke overeenkomst met inbegrip van deze algemene verkoopsvoorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (het Weens Koopverdrag van 11 april 1980) wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze algemene voorwaarden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

13 ODR 

Voor geschillen tussen gebruikers en handelaars over een online aankoop kan de Klant terecht op het online geschillenbeslechting platform ODR. De Klant vindt deze link hier: nieuwe interactieve website van ODR

Bijlage 1